Martina Klasića 16, Vrdnik, Srbija +381 22 21 55 333 rezervacije@hotelpremier.rs

Prirodni faktor lekovite vode

Hotel Premier Aqua, Banja Vrdnik, Vrdnik, Wellness and Spa, bazeni, termalna voda, Smestaj, Apartmani

Blagotvorno dejstvo termalne vode koja se nalazi u bazenima hotela Premier Aqua, poznato je 3 veka. U vreme kad je Vrdnik bio rudarsko mesto, rudari su bili prvi koji su isprobali pozitivne efekte ove vode. Radeći u oknu često su stajali u vodi koja se pojavljivala iz pukotina u krečnjaku. Ne znajući ništa o kvalitetu te vode samo su konstatovali ublažavanje simptoma kostobolje i brže zarastanje rana na nogama. Ta voda je prvi put ispitana nakon poslednje rudarske nesreće (a bilo ih je puno) u Južnom oknu, nakon koje je rudnik definitivno zatvoren. Rezultati analize vode samo su potvrdili izjave rudara i postavili su naučne okvire za primenu te vode u medicini.


  • Banja Vrdnik, Fruska gora, Hotel Premier Aqua, Wellness and spa, Aqua Medica, bazeni, termalna voda, Smestaj, Apartmani

Termalna voda iz tog istog podzemnog jezera danas se nalazi u bazenima hotela “Premier Aqua“ i ima medicinsku primenu u specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Aqua Medica“, koja se nalazi u sklopu hotela.

Ona na izvorištu ima 35,3°C dok, zahvaljujući najsavremenijem sistemu prerade termalne vode, u naše bazene stiže sa temperaturom od 31°C , koja je optimalna za opuštanje mišića i aktivnosti u vodi. Pri tom termalna voda zadržava svoja lekovita svojstva i pozitivno delovanje aktivnih supstanci koje sadrži - između ostalog natrijum, kalcijum, magnezijum, sulfate i hidrokarbonate.


Indikaciona područja su:

* Svi oblici degenerativnog reumatizma

* Zapaljenski reumatizam u fazi remisije

* Lečenje i prevencija posledica osteoporoze

* Kožna oboljenja (psorijaza)

* Stanja nakon povreda koštano- ligamentarnog aparata

* Postraumatska i postoperativna stanja lokomotornog sistema

* Neurološka oboljenja

* Neurološke komplikacije dijabetesa (polyneuropathia)

* Prevencija i lečenje deformiteta kičmenog stuba kod dece


Kupanje u termalnoj vodi posebno se preporučuje kod oboljenja zglobova, tetiva, mišića, perifernih nervnih lezija, probavnih, ginekoloških, pa i psihosomatskih bolesti, ali i smetnji kao što su: stres, umor (i to posebno umnom radu), osećaj radne nesposobnosti, smanjena koncentracija i pamćenje, preosetljivost, razdražljivost, mrzovoljnost, bezvoljnost i smetnje u snu.